Resolució de la convocatòria de Tècnic en Imatge per al Diagnòstic

RESOLUCIÓ SLT/1550/2019, de 28 de maig, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic (TDPI LLIURE-2019). De conformitat amb el que preveu la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de […]